HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021, privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție- 2021 a mesei lemnoase din fondul forestier proprietetea comunei Baia de Criș, a tipului licitațiilor de masă lemnoasă pentru anul 2021, precum și aprobarea listei cu partizi pentru anul 2021 și a modului de valorificare și exploatare a acestora.

Citește mai mult

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4, privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Baia de Criș și a contului de execuție al bugetului din veniturii proprii și subvenții din bugetul local pe trimestrul IV 2020

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local nr.28/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.28/2020 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului cu nr. cadastral 65075 înscris în CF nr.65075 – Baia de Criș reprezentând teren aflat la dispoziția comisiei locale de fond funciar Baia de Criș reprezentând teren aflat la dispoziția comisiei locale de fond funciar Baia de Criș în vederea retrocedării acestuia Deschide documentul aici

Citește mai mult