HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea Consiliului Local Nr.65/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.65/2019 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice referitoare la executarea unor lucrări de reparații trotuare, str. Trbunului – parțial în Baia de Criș Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.64/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.64/2019 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice referitoare la executarea unor lucrări de reparații drum interior din satul Țebea din DC 175A de la nr.poștal 296 la nr.308 Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local nr.58/2019

Hotărârea Consiliului Local nr.58/2019, privind stabilirea organigramei a ștatului de funcțiuni și a numărului de personal pentru aparatul de specialiotate al Primarului comunei Baia de Criș, a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare aflate în subordinea Consiliului Local. Deschide documentul aici

Citește mai mult