Hotărârea Consiliului Local nr.18/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.18/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baia de Criș, a Serviciului voluntar pentru situații de urgență și Serviciul de alimentare cu apă și canalizare aflate în subordinea Consiliului local

Deschide documentul aici

 

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.