Agricultura

AGRICULTURA

– Reprezinta ocupatia principala a locuitorilor, mai ales dupa închiderea minelor de la    Tebea si Caraci.
– Principalele directii de activitate sunt cultivarea cerealelor si cresterea animalelor.

Fondul  funciar  agricol  al  comunei  constituie  o  resursa  naturala  importanta pentru preocuparile productive ale populatiei locale.
Agricultura  reprezinta  ocupatia  principala  a  locuitorilor,  mai  ales  dupa inchiderea  minelor  de  la  Tebea  si  Caraci.  Principalele  directii  de  activitate  sunt cultivarea cerealelor si cresterea animalelor.
Din  totalul  suprafeţei  teritoriului  administrativ,  10641  ha.  constitue  suprafaţă agricolă  acoperita  de  terenuri  arabile.
Zona  de  producţie  agricolă  –  este prezentă  în toate localităţile comunei, cu menţiunea că unele unităţi au fost între timp desfiinţate, iar altele privatizate şi refuncţionalizate în unităţi de industrie mică.

Producţiile  agricole  ale  acestei  zone  sunt  utilizate  mai  mult  în  gospodăriile proprii, ca hrană pentru cetăţeni şi animale. Ele nu sunt suficiente pentru  acoperirea nevoilor cetăţenilor.
Întrucât din activităţile agricole şi din creşterea animalelor nu se poate asigura un trai decent, majoritatea populaţiei active din comună lucrează în diferite domenii de  activitate.  Ca  urmare  a  acestui  fapt,  cei  care  se  ocupă  în  principal  cu  creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor sunt persoanele vârstnice.

[ribbon toplink=”true”]Terenuri si culturi agricole[/ribbon]

  • Totalul suprafetei agricole se mentine constant in perioada 2003 – 2012, la 3231 ha. Terenurile agricole sunt aproape în totalitate proprietati private.
Structura terenurilor

Suprafata din care
proprietate privata totala persoane fizice

Terenuri arabile:
1064 ha

1058 ha

Pasuni:
1212 ha

790 ha

Fânete:
945 ha

904 ha

Livezi:
10 ha

10 ha

Paduri:
5247 ha

2449 ha

Terenuri cu ape si ape cu stuf:
91 ha

Cai de comunicatii si cai ferate:
144 ha

Terenuri cu constructii si curti:
224 ha

178 ha

Terenuri degradate si neproductive:
35 ha

27 ha

 culturi_agricole 

 

[ribbon toplink=”true”]Zootehnia[/ribbon]

9110 capete
 2585 capete
 775 familii
 501 capete
 327 capete
 160 capete
 78 capete
Bovine Porcine Ovine Păsări Caprine Albine Cabaline