Prezentare generala

Comuna Baia de Criş face parte din judeţul Hunedoara, ROMÂNIA.
Localitatea Baia de Criș, mai demult Baia Crișului (în germană Altenburg, în maghiară Körösbánya, Fehérkörösbánya, Nagybánya) este centrul comunei cu acelaşi nume.

Este aşezată la poalele Munţilor Bihor şi Metaliferi, pe cursul inferior al Văii Crişului Alb, în zona depresionar – deluroasă cunoscută sub denumirea Brad – Hălmagiu.
Coordonate geografice: 44,1666 grade latitudine nordică, 22,7166 grade longitudine estică.

  • SUPRAFAŢA:

 Suprafaţa totală comunei este de 8972 hectare:
402 ha intravilan, 8570 ha extravilan.
5476 ha reprezintă proprietate privată a locuitorilor şi a unor firme.

  • VECINATĂŢI:

Municipiul Brad (8 km), comuna Vaţa de Jos (11 km), comuna Tomeşti (7 km), comuna Bulzeştii de Sus (22 km).
La sud: Munţii Metaliferi (Zarandului), cu Vârful Caraci (832 m), la nord: Munţii Bihariei.

  • RELIEF:

Specific unei zone de dealuri cu înălţimi de 300 – 500 m, care mărginesc lunca formată pe cursul superior al râului Crişul Alb.
Altitudinea medie: 350 m.

  • CLIMA:

Specifică zonelor depresionar – deluroase.
Temperaturi medii anuale: 8 – 9 grade Celsius.
Temperaturi negative (sub 0 grade Celsius): 30 – 40 zile pe an.
Temperaturi caniculare (peste 30 grade Celsius): 10 – 20 zile pe an.
Media precipitaţiilor: 8,5 litri pe metru pătrat, anual. Cantitatile de precipitatii sunt repartizate aproape egal între cele patru anotimpuri.

  • HIDROGRAFIE:

 Principalul curs de apa este râul Crisul Alb, care traversează comuna de la est la vest, pe o lungime de 9,2 km. Lui i se adaugă numeroşi afluenţi, constituiţi de văile şi pârâurile pe care s-au format, de-a lungul vremii ,satele componente: Valea Ruştiului, Valea Şnilului, Valea Racovei (în satul Rişculiţa); Valea Baldovinului, Valea Brădetului (în Baldovin); Valea Caraciului, Valea Minei, Valea Maului (în Ţebea); Valea Răchita, Valea Văleni (în Cărăstău); Valea Vălişoara (în Baia de Criş); Valea Unguroiu, numită şi Valea Roşie din cauza culorii apei, care spală un teren argilos roşcat, cu un mare conţinut de fier (în Lunca); Valea Riştii (în Rişca); Pârâul Buha (în Văleni).
Mai există si Tăul Caraciului (600 m altitudine), o zonă superbă de agrement, care aşteaptă încă investitori care să o valorifice.

Vegetaţia şi fauna
Vegetatia din zona Baia de Cris este alcatuita din paduri de fag, carpen si in
mica  parte  din  salcam  in  partea  cu  o  altitudine  mai  redusa.  Pe  unele  pante  se  afla
pasuni si fanete.
Fauna este în strânsă legătură cu factorii climatici, relieful, solul şi vegetaţia.
Cele mai răspândite animale sălbatice sunt: lupul, iepurele, mistreţul, vulpea,
veveriţa, dihorul, rozătoarele mici, şoarecele de câmp, ariciul, reptile şi diverse păsări
ca ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, cioara, coţofana, cucul, vrăbiile etc.
Dintre  animalele  domestice  cele  mai  răspândite  sunt:  bovinele,  ovinele,
porcinele şi păsările.

Resurse ale solului şi subsolului
Resursele  pe  care  se  bazeaza  potentialul  economic  al  comunei  sunt  numai  resurse
proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).
Resurse naturale:
Resursele solului sunt in zona padurile de foioase, pasunile si pomii fructiferi
plantati razlet.
Resursele subsolului sunt reprezentate de huila, care s-a exploatat pana in anul
1997 cand a fost inchisa mina, ca urmare a inficientei exploatari, urmand sa se redea
in circuitul agricol terenurile din jurul exploatarii.
Gaz metan – Baia de Cris – Islaz  – a se vedea prospectiunile geologice 1959 –
1962.

  • COMUNICATII:

Comuna este situată pe Drumul European 79 (DN 76) Deva – Oradea (2 km pe drum secundar asfaltat până la reşedinţa de comună) şi pe calea ferată Brad – Arad.

  Drumurile din comuna Baia de Criş:
– DN 76 Oradea – Deva
– DJ 762 Baia de Criş – Bulzeştii de Sus
– DJ 706 Baia de Criş – Ţebea – Vorţa
– DC 5 Rişculiţa – Tomeşti

– Telefonie fixă digitală,
– Acoperire GSM în toata comuna, cu exceptia satului Risculita
– Internet prin reţeaua Romtelecom (ClickNet)