HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4, privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Baia de Criș și a contului de execuție al bugetului din veniturii proprii și subvenții din bugetul local pe trimestrul IV 2020

HCL 4
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.