HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Anunț public – Dezbaterea bugetului local pentru anul 2020

ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Baia de Criș, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune:

Organizarea dezbateri publice privind proiectele de acte normative

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Baia de Criș pe anul 2020

Orice persoană fizică sau juridică poate formula în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Baia de Criș, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, în termen de 15 zile de la afișare (începând cu data de 17.01.2020, respectiv până la data de 01.02.2020 sau în ședința publică, cu valoare de recomandare, care va avea loc în data de 02.02.2020, ora 08:00, în sala de ședințe a Consiliului Local.

Primar,
ing. GORCEA Mihaiu Liviu

Secretar General
RUSU Lucia

Proiect buget 2020

Anexa 1 si 2 Proiect buget 2020

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea Consiliului Local Nr.76

Hotărârea Consiliului Local Nr.76 privind clasificarea ca drumuri de interes local a unor drumuri neclasaficate, în categoria funcțională străzi și drumuri vicinale, UAT-Comuna Baia de Criș, județul Hunedoara Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.75/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.75/2019 privind aprobarea asigurării finanțării actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Criș a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criș, județul Hunedoara” Deschide documentul aici    

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019 privind aprobarea asigurării finanțării actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Criș a categoriior de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ,,Racorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca, Baldovin, Rișculița aparținând comunei […]

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.73/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.73/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criș, Județul Hunedoara” Deschide documentul aici

Citește mai mult