HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Anunț public – Dezbaterea bugetului local pentru anul 2020

ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Baia de Criș, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune:

Organizarea dezbateri publice privind proiectele de acte normative

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Baia de Criș pe anul 2020

Orice persoană fizică sau juridică poate formula în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Baia de Criș, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, în termen de 15 zile de la afișare (începând cu data de 17.01.2020, respectiv până la data de 01.02.2020 sau în ședința publică, cu valoare de recomandare, care va avea loc în data de 02.02.2020, ora 08:00, în sala de ședințe a Consiliului Local.

Primar,
ing. GORCEA Mihaiu Liviu

Secretar General
RUSU Lucia

Proiect buget 2020

Anexa 1 si 2 Proiect buget 2020

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.52/2020

Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.52/2020, privind aprobarea burselor școlare, a cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul I al anului școlar 2020-2021

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.51/2020

Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.51/2020, privind declararea terenurilor și a construcțiilor, înscrise în CF nr.64018 Baia de Criș, CF nr.64013 Baia de Criș, CF nr.64009, CF nr.62074 Baia de Criș, CF nr.64017 Baia de Criș, ca bunuri de interes public local și introducerea definitivă în domeniul public al Comunei Baia de Criș

Citește mai mult