HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.6/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.6/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafeței de 148,4 pădure proprietatea publică a comunei Baia de Criș

HCL 6
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.