HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.30/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.30/2021, privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Baia de Criș a unor drumuri și străzi de interes local și declararea acestora de uz și interes public local

HCL 30
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.