HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.17/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.17/2021, privind aprobarea închirierii prin licitație a unui spațiu cu altă destinație decât acea de locuință, situat în Comuna Baia de Criș, satul Rișculița, nr.10, în suprafață de 44,85 mp. din totalul de 244 mp. înscriși în CF nr.66166 Baia de Criș, nr. cad. 66166-C1, aflat în domeniul privat al comunei Baia de Criș

HCL 17
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.