Dotarile comunei

Servicii publice

Pe  teritoriul  comunei  exista  lucrari  de  gospodarire  a  apelor,  sub  forma  unor canale  de  irigatii  din  zona  localitatii  Lunca,  unde  terenul  este  cel  mai  bun  pentru practicarea agriculturii.
Reteaua  de  alimentare  cu  apa  potabila  a  fost  realizata  prin  programul SAPARD. Lungimea totala a conductei de aductiune a apei din satele Baia de Cris, Risca, Baldovin si Risculita este de 11710 m. Lungimea totala a retelei de distributie a apei este de 12060 m.

  • Lungimea retelei de distributie a apei in localitatea Baia de Cris  – 5090 m;
  • Lungimea retelei de distributie a apei in localitatea Risca – 1249 m;
  • Lungimea retelei de distributie a apei in localitatea Baldovin – 1076 m;
  • Lungimea retelei de distributie a apei in localitatea Risculita – 4645.

Singura localitate din comuna in care exista canalizare este Baia de Cris.
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici si industriali se face prin  retele  de  medie  tensiune  si  posturi  de  transformare  de  tip  cabina  zidita  sau aeriene,  montate  pe  stalpi.  Posturile  de  transformare  sunt  amplasate  in  centrele  de consum  ale  obiectivelor  industriale  si  respectiv  in  centrele  de  consum  aferente
consumatorilor casnici.
Retelele de medie tensiune sunt de tip aerian, realizate pe stalpi de beton armat, vibrat sau centrifugat.
Retelele  de  joasa  tensiune  urmaresc  trama  stradala  a  localitatilor  si  sunt  in principal de tip aerian, montate pe stalpi de beton.
Iluminatul  public  al  localitatilor  se  face  cu  corpuri  de  iluminat  incandescent  sau baloane  cu  vapori  de  mercur,  montate  pe  stalpi  de  joasa  tensiune  si  comandate centralizat pentru fiecare localitate in parte.
Alimentarea unor consumatori casnici izolati se realizeaza si prin bransament pe stalpi de lemn.
Unele  localitati  sunt  traversate  de  retele  de  inalta  tensiune  pe  stalpi  metalici (110 KV, 220 KV).
Incalzirea  locuintelor  si  a  cladirilor  de  utilitate  publica  se  re alizeaza  cu  sobe alimentate cu combustibili solizi.
Comuna nu dispune de retea de alimentare cu gaze naturale.
Localitatea  Baia  de  Cris  este  prevazuta  cu  o  centrala  telefonica  digitala  ce deserveste societatile comerciale si abonatii casnici.
In prezent  este deja introdusa telefonia pe baza de fibra optica in localitatile Baia de Cris, Tebea, Lunca, Carastau, Risculita, Baldovin, Risca si Caraci.

[ribbon toplink=”true”]Retele de distributie a apei potabile[/ribbon]

  • Din punct de vedere  al lungimii totale, reţeaua simplă de distributie a apei potabile din Comuna Baia de Cris, a crescut cu un procent de 645% faţă de anul 2002 .

retele_distributie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Capacitatea  instalaţiilor  de  producere  a  apei  potabile  din Comuna  Baia  de  Cris,  a crescut de la 11  mc/zi  in  anul  2002  la  31 mc/zi in anul 2011. Rata de crestere este de 282%. 
  • Cantitatea de apa  potabila distribuita consumatorilor  din Comuna Baia de Cris, a crescut de la  4  mii mc in anul 2002 la 22 mii mc in anul 2011. Rata de crestere este de 550%.