HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14/2021, privind analiza stadiului de înscriere a dtelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficentizarea acestei activități

HCL 14
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.