HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021, privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție- 2021 a mesei lemnoase din fondul forestier proprietetea comunei Baia de Criș, a tipului licitațiilor de masă lemnoasă pentru anul 2021, precum și aprobarea listei cu partizi pentru anul 2021 și a modului de valorificare și exploatare a acestora.

HCL 5
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.