HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13/2021, privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare actualizate conform H.C.J. 238/22.12.2020

HCL 13
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.