HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.12/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.12/2021, privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii existente a producătorului din județil Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D HUNEDOARA și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.