HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.11/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.11/2021, pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare în zona de colectare 1Brad nr. 394/720/25.04.2018

HCL 11
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.