Populatia

POPULATIA

  • La recensământul populaţiei din anul 2011, populaţia comunei Baia de Criş era de 2966 locuitori.

grafic_populatia

  • Se poate remarca o scadere treptata a populatiei stabile din Comuna Baia de Cris, cu  8,43 %, de la un numar de  3007 in anul 2002 la 2754 in anul 2011.
  • La 1 iulie 2013, populaţia comunei era de 2680 persoane
Nr.crt. Satul 0-14 ani peste 14 ani Total Din care
Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei
1.  BAIA DE CRIŞ  23  24  321  340  708  334  364
2.  BALDOVIN  2  7  43  56  108  45  63
3.  CARACI  –  1  12  20  33  12  21
4.  CĂRĂSTĂU  4  –  102  99  205  106  99
5.  LUNCA  10  11  107  133  264  117  144
6.  RIŞCA  11  8  93  128  240  104  136
7.  RIŞCULIŢA  10  16  181  211  418  191  227
8.  ŢEBEA  16  14  313  355  698  329  369
9.  VĂLENI  –  –  3  6  9  3  6
   Total  76  81  1175  1348  2680  1251  1429

 

  •  Populatia stabila a Comunei Baia de Cris reprezinta 2% din populatia stabila a comunelor din judetul Hunedoara.

populatia_sexe

  • Ponderea  cea  mai  mare  din  populatia  Comunei  Baia  de  Cris  este  de  etnie Română  cu un procent de 98%. În aceeaşi comunitate se regăsesc într-un număr foarte redus şi persoane de etnie maghiara (4 per.) şi italieni,  germani, etc.

populatia_grupe_varste

  • Din  totalul  populaţiei  stabile  din  Comuna  Baia  de  Criş,  luând  în  considerare grupele de vârste, cea mai mare pondere o au persoanele care au vârsta cuprinsă între 55-59 de ani (9%), urmată de grupa 40-44 de ani, 60-64 de ani, 70-74 de ani (8%) şi 65-69 de ani, 75-79 de ani (7%). Grupa de vârstă care cuprinde cele mai puţine persoane este sub 5 ani (2%).
  • Din totalul populatiei de la nivelul comunei Baia de Criş, 50,36% este reprezentata de populatia inactiva si 49,64% populatia activa.
  • În anul 2013, din totalul populaţiei active, 95% sunt încadraţi în muncă, iar 5% sunt şomeri.