HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea Consiliului Local nr.21/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.21/2020 privind aprobarea unor lucrări de decolmatare și amenajare pe cursul de apă a unor văi de pe teritoriul  Comunei Baia de Criș în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Crișuri Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local nr.18/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.18/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baia de Criș, a Serviciului voluntar pentru situații de urgență și Serviciul de alimentare cu apă și canalizare aflate în subordinea Consiliului local Deschide documentul aici  

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local nr.17/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.17/2020 privind aprobarea burselor școlare , a cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul II al anului școlar 2019-2020 Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.15/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.15/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice referitoare la proiectul „Modernizare infrastructură locală în comuna Baia de Criș, județul Hunedoara” și a notei concetuale aferente proiectului Deschide documentul aici

Citește mai mult