HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.15/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.15/2021, privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activității secretarului general al unutății administrativ-teritoriale comuna Baia de Criș

Citește mai mult

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13/2021, privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare actualizate conform H.C.J. 238/22.12.2020

Citește mai mult

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.12/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.12/2021, privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii existente a producătorului din județil Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D HUNEDOARA și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)

Citește mai mult

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.11/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.11/2021, pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare în zona de colectare 1Brad nr. 394/720/25.04.2018

Citește mai mult