HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea Consiliului Local Nr.76

Hotărârea Consiliului Local Nr.76 privind clasificarea ca drumuri de interes local a unor drumuri neclasaficate, în categoria funcțională străzi și drumuri vicinale, UAT-Comuna Baia de Criș, județul Hunedoara Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.75/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.75/2019 privind aprobarea asigurării finanțării actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Criș a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criș, județul Hunedoara” Deschide documentul aici    

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019 privind aprobarea asigurării finanțării actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Criș a categoriior de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ,,Racorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca, Baldovin, Rișculița aparținând comunei Baia de Criș, Județul Hunedoara” Deschide aici documentul

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.73/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.73/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criș, Județul Hunedoara” Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.72/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.72/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.70/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.70/2019 privind aprobarea cererii nr. 1805 din 30.05.2019 a debitorului Consumcoop Brad Societate Cooperativa cu privire la stingerea creanțelor fiscale datorate bugetului local al comunei Baia de Criș prin trecerea în proprietate publică a comunei a bunului imobil-construcție-spațiu situat în loc. Baia de Criș, str.Poștei, bloc 6, parter Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.69/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.69/2019 privind aprobarea burselor școlare ,a  cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul I al anului școlar 2019-2020 Deschide documentul aici

Citește mai mult