HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.31 / 2021

H O T A R A R E A CONSILIULUI LOCAL   NR.31 / 2021  Privind  aprobarea prelungirii contractelor  de inchiriere nr.1186/2004  si nr.1790/2011 pentru spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta Consiliul local al comunei  Baia de Cris, judeţul Hunedoara; Avind in vedere Referatul de aprobare  a Primarului comunei Baia de Cris nr.25/28/12.05.2021 prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1640/1999 pentru spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta  si Proiectul de hotarire nr.25/2021 privind aprobarea aprobarea prelungirii contractelor  de inchiriere nr.1186/2004  si nr.1790/2011 pentru spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta -raportul […]

Citește mai mult