Proiectul de Hotărâre nr.10/2024, privind aprobarea Bugetului local al comunei Baia de Criș pentru anul 2024

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

 

ANUNȚ de dezbatere asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA

STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564
E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

NR.123/ 12.01.2024

ANUNT

Primaria comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara, in conformitate cu prevedrile art.39 alin.3 din Lg.nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare precum si art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

Organizarea dezbaterii publice privind proiectele de acte normative:

1.Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2024

Proiectul de buget va fi afisat la sediul Primaria comunei Baia de Cris, str. Tribunului nr 4, judetul Hunedoara si pe site-ul propriu al primariei la adresa de internet – www.baia-de-cris.ro –sectiunea “Transparenta decizionala”si sectiunea “Monitorul Oficial local”- documente si informatii financiare”

Orice persoana fizica sau juridica interesata, poate formula in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotarire la sediul Primariei Baia de Cris, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail: primaria.baiadecris@gmail.com in termen de 15 zile de la afisare (începând cu data de 12.01.2024),respectiv pana in data de 27.01.2024, iar sedinta publica cu valoare de recomandare va avea loc in data de 28.01.2024 ora 8:00 in sala de sedinta a Consiliului local Baia de Cris

PRIMAR
Ing. GORCEA MIHAIU-LIVIU

anunt

ANUNȚ privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

ANUNȚ
privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

 1. Organizatorul negocierii:COMUNA BAIA DE CRIȘ, com. Baia de Criș, str.Tribunului,nr.4, jud. Hunedoara, tel/fax:0254682119/0254682564, primaria.baiadecris@gmail.com
 2. Data și ora desfășurării negocierii 26.06.2023 ora 10:00.
 3. Locul desfășurări licitației:loc. Baia de Criș, nr.4, jud.Hunedoara, sediul primăriei.
 4. Tipul negocieri: negociere pentru vânzare masă lemnoasă pe picioar.
 5. Temenul legal al organizării și desfășurării negocierii:Negocierea este organizată și se va desfășura conform Hotărârii nr.41 din 13.06.2023 a Consiliului local al comunei Baia de Criș privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
  proprietatea privată a comunei Baia de Criș-pășune, aflată în afara fondului forestier și stabilirea prețului de pornire la negociere.
 6. Data desfășurării. 26.06.2023 ora 10:00.
 7. Partida care se licitează este 15727 Baia de Criș,cu o valoare a APV-ului de 67444,35 lei.
 8. Volumul total de masa lemnosa pe picior oferit la licitație este de de 964,32,11mc.
 9. Prețul de pornire la negociere este de 69.93 lei/mc.

PRIMAR,
Gorcea Mihaiu-Liviu

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2023, PRIVIND BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2023

P R O I E C T  DE H O T A R A R E NR 1/2023

privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ANUNȚ – Dezbatere publică asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA
STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564
E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

NR.56 / 03.01.2023

ANUNT

Primaria comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara, in conformitate cu prevedrile art.39 alin.3 din Lg.nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare precum si art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

Organizarea dezbaterii publice privind proiectele de acte normative:

1.Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

Proiectul de buget va fi afisat la sediul Primaria comunei Baia de Cris, str. Tribunului nr 4, judetul Hunedoara si pe site-ul propriu al primariei la adresa de internet – www.baia-de-cris.ro –sectiunea “Transparenta decizionala”si sectiunea “Monitorul Oficial local”- documente si informatii financiare”

Orice persoana fizica sau juridica interesata, poate formula in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotarire la sediul Primariei Baia de Cris, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail: primaria.baiadecris@gmail.com in termen de 15 zile de la afisare (începând cu data de 03.01.2023),respectiv pana in data de 18.01.2023, iar sedinta publica cu valoare de recomandare va avea loc in data de 19.01.2023 ora 8:00 in sala de sedinta a Consiliului local Baia de Cris

PRIMAR
Ing.GORCEA MIHAIU-LIVIU