HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea consiliului Local Nr.8/2020

Hotărârea consiliului Local Nr.8/2020 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție – 2020 a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Baia de Criș, a tipului licitațiilor de masă lemnosă pentru anul 2020, precum și aprobarea listei cu partizi pentru anul 2020 și a modului de valorificare și exploatarea a acestora Deschide documentul […]

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.7/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru administrarea suprafeței de 148,4Ha pădure proprietatea publică a comunei Baia de Criș Deschideți documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.4/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.4/2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Baia de Criș și a contului de execuție al bugetului din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe trimestrul IV 2019 Deschide documentul aici

Citește mai mult