HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Documente emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Baia de Criș sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23/2021, privind aprobarea burselor școlare, a cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Citește mai mult

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.17/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.17/2021, privind aprobarea închirierii prin licitație a unui spațiu cu altă destinație decât acea de locuință, situat în Comuna Baia de Criș, satul Rișculița, nr.10, în suprafață de 44,85 mp. din totalul de 244 mp. înscriși în CF nr.66166 Baia de Criș, nr. cad. 66166-C1, aflat în domeniul privat al comunei Baia de Criș

Citește mai mult