ANUNȚ!!!

In atentia comerciantilor de produse alimentare!!!!!!

In perioada 10-11 septembrie 2022 vor avea loc „SERBĂRILE NAȚIONALE ȚEBEA”, Toti comerciantii de produse alimentare care vor sa participe la aceste evenimente au obligatia de a depune pana la data de 01 .09 2022 la Primăria Comunei Baia de Cris ( mail primaria.baiadecris@gmail.com./ nr. fax 0254/682564) urmatoarele documente:

– cerere scrisa ( in care sa fie precizate denumirea operatorului, adresa punctului/punctelor de lucru,tipurile de produse comercializate, precum si numele si datele de contact ale reprezentantului acestuia)

– copiile documentelor de inregistrare/autorizare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, emise de catre directiile sanitar veterinare judetene, copii dupa certificatele/atestatele de producator, emise de catre primariile locale,dupa caz.

 

 

Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice

Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare pentru familiile sau persoanele fizice singure cu domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș

Conform  prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, coroborate cu dispozițiile Ordinului nr. 1009/2022 pentru modificarea Normelor metodologice nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor O.G nr. 27/1996, toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș, beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.

În vederea acordării acestor reduceri invităm toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau locuiesc efectiv în  cele 9 localități componente ale Comunei Baia de Criș,  să depună la Primăria Comuna Baia de Criș , strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara sau pe adresa de e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, cererea pentru acordarea reducerii,  pentru energie electrică , însoțite de următoarele documente:

  • documentul de atestare a domiciliului stabil (buletin/carte de identitate);               
  • declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia, desfășurarea activităților economice;
  • copia ultimei facturi emise de furnizor pentru energie electrică/gaze naturale/energie termică (în scopul identificării furnizorului).

Cererea, însoțită de documentele specificate, se poate depune, în perioada 26 iulie – 16 august 2022 (luni – vineri, 08:00-13:00),  la Primăria Comunei Baia de Criș, strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara.

NOTĂ:

Nu beneficiază de aceste drepturi:

  • persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen;
  • persoanele fizice vinovate de încălcarea prevederilor legale referitoare la:
    • pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia;
    • desfășoară avtivități economice.

Descarcă aici modelul de cerere pentru acordarea reducerii:
format doc (3Kb)
format pdf (93 Kb)