PROCES-VERBAL al rezultatului la proba scrisă pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de consilier, treapta profesională I din cadrul compartimentului cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Baia de Criș, județul Hunedoara

PV CONSURS
Posted in Achizitii publice, Anunturi, Anunțuri publice.