ANUNȚ privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

ANUNȚ
privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

 1. Organizatorul negocierii:COMUNA BAIA DE CRIȘ, com. Baia de Criș, str.Tribunului,nr.4, jud. Hunedoara, tel/fax:0254682119/0254682564, primaria.baiadecris@gmail.com
 2. Data și ora desfășurării negocierii 26.06.2023 ora 10:00.
 3. Locul desfășurări licitației:loc. Baia de Criș, nr.4, jud.Hunedoara, sediul primăriei.
 4. Tipul negocieri: negociere pentru vânzare masă lemnoasă pe picioar.
 5. Temenul legal al organizării și desfășurării negocierii:Negocierea este organizată și se va desfășura conform Hotărârii nr.41 din 13.06.2023 a Consiliului local al comunei Baia de Criș privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
  proprietatea privată a comunei Baia de Criș-pășune, aflată în afara fondului forestier și stabilirea prețului de pornire la negociere.
 6. Data desfășurării. 26.06.2023 ora 10:00.
 7. Partida care se licitează este 15727 Baia de Criș,cu o valoare a APV-ului de 67444,35 lei.
 8. Volumul total de masa lemnosa pe picior oferit la licitație este de de 964,32,11mc.
 9. Prețul de pornire la negociere este de 69.93 lei/mc.

PRIMAR,
Gorcea Mihaiu-Liviu

ANUNȚ! Calcularea taxei de salubrizare

A N U N Ț !

În vederea calculării taxei de salubrizare raportat la numărul de persoane/cantitatea de deșeuri, proprietarii imobilelor din comuna Baia de Criș, instituțiile publice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, cabinetele medicale, etc., trebuie să depună DECLARAȚIA DE IMPUNERE pâna la data de 31.03.2023.

Plata taxei de salubritate se face pentru fiecare persoană care locuiește efectiv pe raza comunei, în baza declarației fiecărui proprietar de locuință.
Modelele declarațiilor de impunere sunt atașate prezentului anunț.
În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare până la data de 31.03.2023, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează:
a) pentru persoanele fizice: pe baza situației din teren constatate in urma controalelor efectuate;
b) pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale de 2 tone/lună.

Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere emise în condițiile Codului de procedura fiscală.
În cazul în care în următoare luni se modifică numărul membrilor gospodăriei, este necesar să fie depusă o declarație rectificativă pentru modificarea taxei de salubrizare în mod corespunzător.

Cuantumul taxei de salubrizare stabilită utilizatorilor serviciului de salubrizare, proprietari ai imobilelor situate pe raza comunei Baia de Criș, este de:
a) persoane fizice – 9,00 lei/persoană/ lună ;
b) agenții economici și instituții publice – 285,76 lei/mc/lună
Taxa de salubrizare se încasează la Primăria Comunei Baia de Criș.

Stabilirea taxei de salubrizare în baza declarațiilor se va face sub rezerva verificării ulterioare. În cazul declarării unor date eronate sau false privind numărul de persoane sau a altor informații necesare calculării taxei, obligația de plată se va stabili retroactiv, în cuantum penalizator de 2 ori mai mare începând cu data de la care taxa a fost datorată, pe baza datelor furnizate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, etc. Totodată, declararea neconformă cu realitatea atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată, atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația în vigoare.

Declarația de impunere se poate descărca și de pe site-ul Primăriei Comunei Baia de Criș www.baia-de-cris.ro, se depune la sediul Primăriei Comunei Baia de Criș sau transmite pe adresa de email: primaria.baiadecriș@gmail.com.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei sau puteți suna la numărul de telefon: 0254.682.119.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2023, PRIVIND BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2023

P R O I E C T  DE H O T A R A R E NR 1/2023

privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [617.84 KB]

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ANUNȚ – Dezbatere publică asupra Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA
STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564
E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

NR.56 / 03.01.2023

ANUNT

Primaria comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara, in conformitate cu prevedrile art.39 alin.3 din Lg.nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare precum si art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

Organizarea dezbaterii publice privind proiectele de acte normative:

1.Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

Proiectul de buget va fi afisat la sediul Primaria comunei Baia de Cris, str. Tribunului nr 4, judetul Hunedoara si pe site-ul propriu al primariei la adresa de internet – www.baia-de-cris.ro –sectiunea “Transparenta decizionala”si sectiunea “Monitorul Oficial local”- documente si informatii financiare”

Orice persoana fizica sau juridica interesata, poate formula in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotarire la sediul Primariei Baia de Cris, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail: primaria.baiadecris@gmail.com in termen de 15 zile de la afisare (începând cu data de 03.01.2023),respectiv pana in data de 18.01.2023, iar sedinta publica cu valoare de recomandare va avea loc in data de 19.01.2023 ora 8:00 in sala de sedinta a Consiliului local Baia de Cris

PRIMAR
Ing.GORCEA MIHAIU-LIVIU