Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.71/2019 privind aprobarea asigurării finanțării actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Criș a categoriior de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ,,Racorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca, Baldovin, Rișculița aparținând comunei Baia de Criș, Județul Hunedoara”

Deschide aici documentul

Hotărârea Consiliului Local Nr.70/2019

Hotărârea Consiliului Local Nr.70/2019 privind aprobarea cererii nr. 1805 din 30.05.2019 a debitorului Consumcoop Brad Societate Cooperativa cu privire la stingerea creanțelor fiscale datorate bugetului local al comunei Baia de Criș prin trecerea în proprietate publică a comunei a bunului imobil-construcție-spațiu situat în loc. Baia de Criș, str.Poștei, bloc 6, parter

Deschide documentul aici