ANUNȚ privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

ANUNȚ
privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii
serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

PRIMARIA COMUNEI BAIA DE CRIȘ INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:

 • Un numar total de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Comuna Baia de Criș, din care 1 recenzor pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Comuna Baia de Criș și 1 recenzor de rezervă (ARA) .
 • Un numar total de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Baia de Criș, din care: 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Baia de Criș și 1 recenzor de rezervă .
 • Un numar de 0 (zero) recenzori-sefi pentru monitorizarea/coordonarea colectarii datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Baia de Criș
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Baia de Criș și o rezervă coordonator.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior
 • Colectarea datelor in teren:
  – autorecenzarea asistata (ARA): 14.03-15.05.2022
  – recenzarea prin efectuare interviu de catre recenzor, in teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII

 • Pe teren, in limitele administrative ale localitatilor cuprinse în sectorul repartizat (recenzori)
 • In spatiul amenajat de catre UAT in vederea autorecenzarii (pentru recenzorii ARA) – sediul Primăriei Baia de Criș.

CONDITII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Varsta minima de 18 ani împliniti la data selectiei – conditie eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – conditie eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Sa detina cunostinte de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic și riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • In zonele/comunitatile cu populate de alta etnie decat cea romana, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezinta un avantaj in desfașurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statistic, al administratiei publice, experienta de operator statistic reprezinta un avantaj.

ATRIBUTILE PERSONALULUI DE RECENSAMANT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevazut in Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea si completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021.

CONDITII SPECIFICE

 • Munca pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra in program prelungit, in medie 8 ore pe zi (pana la sfarșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra in weekend (sambata și /sau duminica).

Deschide documentul original aici

Posted in Anunțuri publice, Fără categorie.