HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5/2021, privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție- 2021 a mesei lemnoase din fondul forestier proprietetea comunei Baia de Criș, a tipului licitațiilor de masă lemnoasă pentru anul 2021, precum și aprobarea listei cu partizi pentru anul 2021 și a modului de valorificare și exploatare a acestora.

HCL 5

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.3/2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.3/2021, privind propunerea schimbării unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Baia de Criș, din imobile cu destinația de unitate de învățământ-Școală și Internat, în imobile cu altă destinație în vederea reabilitării, recompartimentării și modernizării ca locuințe sociale-prin Compania Națională de Investiții(CNI), pentru o perioadă nedeterminată.

HCL 3

BUGETUL LOCAL – Situații financiare la 31.12.2020

BUGETUL LOCAL
Situații financiare la 31.12.2020