ANUNȚ privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

ANUNȚ
privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 26.06.2023

 1. Organizatorul negocierii:COMUNA BAIA DE CRIȘ, com. Baia de Criș, str.Tribunului,nr.4, jud. Hunedoara, tel/fax:0254682119/0254682564, primaria.baiadecris@gmail.com
 2. Data și ora desfășurării negocierii 26.06.2023 ora 10:00.
 3. Locul desfășurări licitației:loc. Baia de Criș, nr.4, jud.Hunedoara, sediul primăriei.
 4. Tipul negocieri: negociere pentru vânzare masă lemnoasă pe picioar.
 5. Temenul legal al organizării și desfășurării negocierii:Negocierea este organizată și se va desfășura conform Hotărârii nr.41 din 13.06.2023 a Consiliului local al comunei Baia de Criș privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
  proprietatea privată a comunei Baia de Criș-pășune, aflată în afara fondului forestier și stabilirea prețului de pornire la negociere.
 6. Data desfășurării. 26.06.2023 ora 10:00.
 7. Partida care se licitează este 15727 Baia de Criș,cu o valoare a APV-ului de 67444,35 lei.
 8. Volumul total de masa lemnosa pe picior oferit la licitație este de de 964,32,11mc.
 9. Prețul de pornire la negociere este de 69.93 lei/mc.

PRIMAR,
Gorcea Mihaiu-Liviu

Posted in Anunțuri publice, Fără categorie.