ANUNȚ! Calcularea taxei de salubrizare

A N U N Ț !

În vederea calculării taxei de salubrizare raportat la numărul de persoane/cantitatea de deșeuri, proprietarii imobilelor din comuna Baia de Criș, instituțiile publice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, cabinetele medicale, etc., trebuie să depună DECLARAȚIA DE IMPUNERE pâna la data de 31.03.2023.

Plata taxei de salubritate se face pentru fiecare persoană care locuiește efectiv pe raza comunei, în baza declarației fiecărui proprietar de locuință.
Modelele declarațiilor de impunere sunt atașate prezentului anunț.
În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare până la data de 31.03.2023, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează:
a) pentru persoanele fizice: pe baza situației din teren constatate in urma controalelor efectuate;
b) pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale de 2 tone/lună.

Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere emise în condițiile Codului de procedura fiscală.
În cazul în care în următoare luni se modifică numărul membrilor gospodăriei, este necesar să fie depusă o declarație rectificativă pentru modificarea taxei de salubrizare în mod corespunzător.

Cuantumul taxei de salubrizare stabilită utilizatorilor serviciului de salubrizare, proprietari ai imobilelor situate pe raza comunei Baia de Criș, este de:
a) persoane fizice – 9,00 lei/persoană/ lună ;
b) agenții economici și instituții publice – 285,76 lei/mc/lună
Taxa de salubrizare se încasează la Primăria Comunei Baia de Criș.

Stabilirea taxei de salubrizare în baza declarațiilor se va face sub rezerva verificării ulterioare. În cazul declarării unor date eronate sau false privind numărul de persoane sau a altor informații necesare calculării taxei, obligația de plată se va stabili retroactiv, în cuantum penalizator de 2 ori mai mare începând cu data de la care taxa a fost datorată, pe baza datelor furnizate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, etc. Totodată, declararea neconformă cu realitatea atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată, atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația în vigoare.

Declarația de impunere se poate descărca și de pe site-ul Primăriei Comunei Baia de Criș www.baia-de-cris.ro, se depune la sediul Primăriei Comunei Baia de Criș sau transmite pe adresa de email: primaria.baiadecriș@gmail.com.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei sau puteți suna la numărul de telefon: 0254.682.119.

Posted in Alte documente administrative, Anunțuri publice, AVIZIER, Fără categorie.