Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice

Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare pentru familiile sau persoanele fizice singure cu domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș

Conform  prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, coroborate cu dispozițiile Ordinului nr. 1009/2022 pentru modificarea Normelor metodologice nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor O.G nr. 27/1996, toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș, beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.

În vederea acordării acestor reduceri invităm toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau locuiesc efectiv în  cele 9 localități componente ale Comunei Baia de Criș,  să depună la Primăria Comuna Baia de Criș , strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara sau pe adresa de e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, cererea pentru acordarea reducerii,  pentru energie electrică , însoțite de următoarele documente:

  • documentul de atestare a domiciliului stabil (buletin/carte de identitate);               
  • declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia, desfășurarea activităților economice;
  • copia ultimei facturi emise de furnizor pentru energie electrică/gaze naturale/energie termică (în scopul identificării furnizorului).

Cererea, însoțită de documentele specificate, se poate depune, în perioada 26 iulie – 16 august 2022 (luni – vineri, 08:00-13:00),  la Primăria Comunei Baia de Criș, strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara.

NOTĂ:

Nu beneficiază de aceste drepturi:

  • persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen;
  • persoanele fizice vinovate de încălcarea prevederilor legale referitoare la:
    • pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia;
    • desfășoară avtivități economice.

Descarcă aici modelul de cerere pentru acordarea reducerii:
format doc (3Kb)
format pdf (93 Kb) 

Posted in Anunțuri publice, Fără categorie.