Proiecte de dezvoltare

[ribbon toplink=”true”]Strategia de dezvoltare a comunei[/ribbon]

Strategia de dezvoltare a comunei în perioada 2014-2020
(aici descarcă documentul) documentul are 3,13 Mb

Acţiuni propuse în strategia de dezvoltare a comunei Baia de Criş

 • Modernizarea vetrei satului si a zonelor centrale;
 • Restaurarea, conservarea și consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural și
  natural
 • Conversia funcțională a clădirilor abandonate si punerea  în valoare a arealelor
  rurale părăsite;
 • Sprijinirea modernizării târgurilor si piețelor comunale;
 • Înlocuirea/ modernizarea mobilierului public învechit;
 • Modernizarea si extinderea rețelelor de drumuri din interiorul comunei, drumurilor  comunale,  vicinale,  precum  și  a  drumurilor  agricole  și  forestiere;
 • Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi;
 • Modernizarea si extinderea rețelei de depozite speciale de colectare, distribuție si valorificare a produselor agricole;
 • Modernizarea  exploatațiilor  agricole  prin:  dotare  cu  echipamente  moderne, introducerea  de  noi  tehnologii,  construirea/  modernizarea  clădirilor operaționale; 
 • Modernizarea  si  extinderea  rețelei  de  conducte  de  irigații  si adaptarea acesteia la cerințele agriculturii regionale;
 • Crearea  unor  laboratoare  independente  de  testare  și  certificare  a  produselor
  agricole și agroalimentare;
 • Sprijinirea  dezvoltării  mediului  antreprenorial  prin  investiții  în  dezvoltarea IMM-urilor existente şi prin sprijinirea creării de noi IMM-uri;
 • Introducerea/ extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate) și
  telecomunicații (internet) în mediul rural;
 • Îmbunătățirea  valorificării  pădurilor  prin:  refacerea/  extinderea  pădurilor,
  achiziția de echipamente;
 • Investiții  pentru  îmbunătățirea  procesării  produselor  agricole  și  forestiere  şi realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată;
 • Modernizarea  și/sau  retehnologizarea  lucrărilor  de  desecare  şi  drenaj  şi  de corectare a torenților situaţi pe fondul agricol;
 • Sprijinirea  dezvoltării  turismului  în  mediul  rural,  prin  crearea/  modernizarea
  structurilor de cazare și de agrement;
 • Achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice;
 • Crearea și amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populație;
 • Modernizarea  și  extinderea  infrastructurii  existente  pentru  distribuția  şi comercializarea produselor agro-alimentare (piețe agroalimentare);
 • Modernizarea parcului de utilaje agricole;
 • Încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare;
 • Modernizarea, extinderea și dotarea biblioteci din comună;
 • Modernizarea si extinderea rețelelor de cămine culturale din mediul rural;
 • Amplasarea unor spații pentru a încuraja expresia liberă (districte creative);
 • Modernizarea  si  construcția  infrastructurii  adecvate  pentru  practicarea sporturilor  (terenuri  sportive,  inclusiv  bazine  de  înot,  amenajări  pentru sporturile de iarnă, etc)
 • Modernizarea  si  amenajarea  de  parcuri  tematice  (pentru  copii,  de  distracții, etc.)
 • Înființarea,  amenajarea  spațiilor  publice  de  recreere  pentru  populația  rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 • Conservarea patrimoniului și a obiectivelor turistice naturale;
 • Reabilitarea,  modernizarea  si  dotarea aferentă  a  muzeelor  și  altor așezăminte culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;
 • Crearea/  modernizarea/  extinderea  infrastructurii  de  cazare  și  de  agreement turistic de toate tipurile;
 • Valorificarea potențialului turistic montan prin: marcaje, amanajare de trasee şi refugii montane;
 • Amanajarea infrastructurii pentru practicarea turismului de aventură;
 • Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice.

 

[ribbon toplink=”true”]Proiecte de dezvoltare[/ribbon]

Lista proiectelor de dezvoltare propuse în strategia de dezvoltare a comunei în perioada 2014-2020

Infrastructură şi mediu înconjurător

nr.crt Titlul proiectului Obiective generale/specifice Institut,ia responsabila( Parteneri Durata
proiectului
Buget/Surse
de finant,are
1. Amenajare centru civic şi a spatiilor de interes public ale comunei Baia de Criş, modernizarea vetrei satului şi a zonelor centrale, inclusiv realizarea unei fântâni arteziene Îmbunătăţirea
aspectului comunei
Baia de Criş
Primăria
Comunei
Baia de Criş
2016 – 2020 Total General estimativ:
2.800.000 Euro
Fonduri Structurale – PNDR
Buget Local
2. Amenajarea de alei pietonale, rigole şi trotuare în comuna Baia de Criş. Îmbunătăţirea
aspectului comunei
Baia de Criş,
Facilitarea accesului pietonal
Primăria
Comunei
Baia de Criş
2016 -2020 Total General estimativ:
1.400.000 Euro
Fonduri Structurale – PNDR
Buget Local
3. Dalare şi pavare şanţuri, comuna Baia de Criş Îmbunătăţirea
mediului
înconjurător
Îmbunătăţirea
aspectului comunei Baia de Criş
Primăria
Comunei
Baia de Criş
2016 -2020 Total General estimativ:
600.000 Euro
Fonduri Structurale – PNDR
Buget Local
4.

Amenajare parcuri de joacă în comuna Baia de Cris,

Scopul proiectului
este de a dezvolta şi moderniza spaţiile verzi
aferente comunei Baia de Criş, precum şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente si/sau reabilitarea celor existente.
Amenajare parcuri de joaca( în comuna Baia de Cris, Proiectul
propune amenajarea unui parc de recreere şi agrement totodată, ce va contribui la dezvoltarea pe teritoriul comunei Baia de Cris, a zonelor de promenadă şi spatiilor dedicate pentru petrecerea timpului în aer
liber.
Primăria
Comunei
Baia de Criş
2014 – 2018 Total General estimativ:
600.000 Euro
Fonduri Guvernamentale
Buget Local
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de
spaţii verzi în localităţi.
Fonduri structurale
5. Bloc ANL, sat Baia de Criş Construcţia de locuinţe, destinate închirierii, pentru
tineri cu vârste cuprinse intre 18-35 de ani, care nu
îsi permit sa cumpere un
apartament sau sa închirieze o locuinta de pe piaţa liberă
Primăria
Comunei
Baia de Criş
Agenția
Națională
pentru
Locuințe
(ANL)
2016 – 2018 Total General estimativ:
1.300.000 Euro
Fonduri Guvernamentale
Buget Local
 6. Construire poduri si podețe peste cursurile de apă din comuna Baia de Criș Reabilitare/mod ernizare și
construire poduri peste cursurile de apă din comuna Baia de Criș
– Facilitarea accesului pietonal și al autovehiculelor în satul Comuna Baia de Criș
Dezvoltarea infrastructurii de transport rurale –
comuna Baia de Criș
Primăria
Comunei
Baia de Criş
Lucrarea este
contracta Proiect în derulare
2016 – 2020 Total General estimativ:
1.200.000 Euro
Buget local
Fonduri structurale
 7. Modernizare drumuri vicinale în comuna Baia de Criș – Modernizarea drumurilor vicinale din comuna
– Facilitarea accesului pietonal, al vehiculelor şi
autovehiculelor pe străzile din satele aparţinătoare comunei Baia de Criș
– Dezvoltarea infrastructurii de transport rurale – comuna Baia deCriş
Primăria
Comunei
Baia de Criş
Lucrarea va fi
contractată
 2015 -2020 Total General estimativ:
2.200.000 Euro
Buget local /judeţean
Fonduri structurale
Fonduri guvernamentale
  Lista cuprinde 28 de proiecte
Dacă doriţi săvedeţi toată lista, daţi clik aici
         

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.