Bine ati venit

Vă cerem scuze, momentan acest website se află în curs de reproiectare și încă nu are aspectul final și nici funcționalitatea integrală. Vom încheia lucrările în cel mai scurt timp.

Doamnelor și domnilor,

      gorcea_mihaiu_liviu4Comuna Baia de Criș, așezată în Transilvania, în nordul județului Hunedoara, dorește să folosească intensiv toate oportunitățile de inițiere și dezvoltare a afacerilor.
Până în prezent, pe teritoriul nostru funcționează 22 de societăți, unele înființate de localnici, altele sunt relocate din afara comunei fiind atrase de bunele condiții oferite de noi.
Ponderea cea mai mare o au societățile din domeniul industriei de prelucrare, dar sunt foarte multe domenii care încă nu sunt abordate în mod semnificativ, cum ar fi: creșterea animalelor pentru carne și lapte, preluarea produselor animaliere și a lânei, legumicultura, activități productive în sistemul Lohn, investițiile în turism.
La 1 iulie 2013, populația comunei era de 2680 de persoane, dintre care 49,64% repezintă populația activă, iar 50,36% reprezintă populația inactivă.
Principalul nostru interes este este să susținem înființarea mai multor societăți de producție care crează noi locuri de muncă pentru a evita migrarea forței tinere de muncă.
În acest moment, există un important procent din populația comunei care a ar putea fi implicat în noi activități productive. Investițiile comunei noastre din ultimii ani au vizat domeniul public, nu numai pentru a spori confortul populației, dar și pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare a activităților productive.
Am dezvoltat și modernizat drumurile interioare, am construit căi de acces noi pentru societățile care s-au stabilit pe teritoriul nostru, am extins rețeaua de apă și canalizare, iar alimentarea cu energie electrică este asigurată în orice locație. Încă avem disponibile terenuri și spații pe care le concesionăm investitorilor în condiții foarte avantajoase.
Strategia de dezvoltare a comunei noastre pentru perioada 2014 – 2020, propune un număr de 87 de proiecte de dezvoltare și un buget estimativ de 92.565.000 euro, la care puteti fi parteneri și dumneavoastră.
Bunele noastre tradiții atât istorice, cât și în domeniu productiv ne ajută să privim cu optimism orice inițiativă care stimulează dezvoltarea comunei noastre.
Primiți vă rog acest film ca pe o dovadă a dorinței noastre de a încuraja investițiile în comuna Baia de Criș. Cu siguranță, la noi veți cunoaște succesul, așa cum s-a întâmplat cu cei care deja au venit aici.
Dacă sunteți interesați să verificați condițiile oferite de noi investitorilor, sau măcar să ne cunoaștem, vă invit să ne contactați la următoarea adresă:
PRIMĂRIA COMUNEI BAIA DE CRIȘ
Baia de Criș, str. Tribunului, nr. , cod poștal 337005 , județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel: tel 0254 682 119, tel./fax: 0254 682 564, e-mail: primaria.baiadecris@gmail.com.

Cu sinceritate,
GORCEA Mihaiu Liviu
primarul comunei Baia de Criș

BAIA DE CRIȘ – O ZI DIN VIAȚA NOASTRĂ  35 min